Benaudira - hoortraining


Goed horen lijkt voor de meesten onder ons vanzelfsprekend. Het is de basis voor goede communicatie en het helpt om ons te kunnen oriënteren. Immers, wij horen onze omgeving.
Het geluid dat wij horen wordt waargenomen en geregistreerd door de hersenen.

De weg van het geluid naar de hersenen bestaat uit meerdere stappen: van het buitenste oor, naar de uitwendige gehoorgang, trommelvlies, middenoor en binnenoor om vervolgens omgezet te worden naar zenuwimpulsen die dan via de hoor-zenuw in de hersenen terecht komen om daar verwerkt te worden.

Deze weg van het horen moet goed functioneren, zodat bijvoorbeeld spraakklanken optimaal worden herkend en van elkaar kunnen worden onderscheiden. Werkt deze weg niet optimaal dan kan de verwerking van het gehoorde problemen opleveren.

Is er een verstoring in deze weg ter hoogte van het midden- of binnenoor, dan moet dit door een NKO-arts behandeld worden. Is er echter sprake van verstoring van de centrale auditieve verwerking in de hersenen, dan kan de hoortraining van Benaudira helpen.

Benaudira - Hoortraining

Bij het volgen van de Benaudira - hoortraining wordt door middel van het regelmatig beluisteren van geïndividualiseerde trainings-CD's met muziek, spraak en geluiden, de centrale auditieve verwerking in evenwicht gebracht en geoptimaliseeerd. Daardoor worden problemen zoals dyslexie, tinnitus, centrale slechthorendheid, AD(H)D, spraakstoornissen en problemen met auditief geheugen en concentratie positief beïnvloed.

In overleg wordt besloten om een audiogram te maken. Hierbij wordt uitgebreid in kaart gebracht hoe er gehoord wordt. Op basis van de uitslagen wordt er een persoonlijke trainings-CD gemaakt. De CD wordt thuis een aantal keren per week, steeds 10 tot 20 minuten met een koptelefoon beluisterd.
Na 6 tot 12 weken wordt er een nieuw audiogram gemaakt om de veranderingen in kaart te brengen. Vervolgens wordt er nieuwe persoonlijke trainings-CD gemaakt passend bij de nieuwe situatie. In totaal bestaat de training uit 3 tot 5 van deze sessies.

naar boven