Platform GelukkigHB


GelukkigHB werd opgericht door Rineke Derksen en Martin Snijders uit Zwolle (Nederland), die geconfronteerd werden met de hoogbegaafdheid van hun kinderen. Omdat ze geen ouders wilden zijn die enkel uit emotionele en goedbedoelde beweegredenen aan de slag zouden gaan, zijn ze zich gaan scholen. Toen ze voldoende kennis en mogelijkheden hadden, werd de eerste groep gestart.

Naast een goede begeleiding streven ze er ook naar om vertrouwen te geven aan ouders en kinderen, vertrouwen in henzelf en in een plek waar iedereen zichzelf mag zijn.

GelukkigHB is inmiddels uitgegroeid tot een prachtig platform, vooral actief in Nederland, maar met een uitschieter naar België en Australië. Een platform waar begrip, aandacht en professionele begeleiding is voor de belangrijke dingen in het leven van een hoogbegaafd kind.

Kwaliteitsbewaking

Bij GelukkigHB hebben de begeleiders een gedegen wetenschappelijke kennis van hoogbegaafdheid en veel praktijkervaring in het werken met hoogbegaafde kinderen. GelukkigHB begeleiders ontvangen 4 supervisie bijeenkomsten per jaar, waarin zowel de persoonlijke ontwikkeling als de verdieping van kennis centraal staan. Daarnaast is er een gezamenlijke ontwikkeldag waar vergroten en verdiepen van kennis op het programma staat.

GelukkigHB-Groepen-licentiehouder

Binnen het team van GelukkigHB begeleiders zijn er verschillende disciplines aanwezig, waardoor een sterk netwerk is ontstaan waarin vanuit diverse invalshoeken meegedacht kan worden. Iedereen is zich bewust van eigen mogelijkheden en grenzen en zal doorverwijzen waar nodig.

Het team van GelukkigHB begeleiders bestaat uit oa de volgende disciplines:
psycholoog, orthopedagoog, leerkracht, jeugdhulpverlener, maatschappelijk werker, ib-er, reflex therapeut, specialist leerproblemen, kindercoach, rots&water trainer.

naar boven