INPP Reflexintegratie


De INPP-methode gaat uit van het idee dat leer- en gedragsproblemen ontstaan door onvolgroeide reflexen. Door de juiste oefeningen kunnen deze reflexen zich alsnog ontwikkelen, waardoor de problemen afnemen en zelfs geheel verdwijnen.
INPP kan o.a. helpen bij schrijfproblemen, leesproblemen, dyslexie, dyspraxie (DCD), ADD/ADHD, Asperger's Syndroom, angst en paniek stoornissen, concentratieproblemen en leerproblemen

De INPP-reflex-integratie-therapie wordt uitgevoerd in meer dan 20 landen en heeft reeds duizenden kinderen geholpen sinds 1975. INPP België is de Belgische tak van het Institute for Neuro-Physiological Psychology.

Vanaf nu kan je voor INPP testingen en begeleidingen ook bij ons terecht.

INPP - Reflexintegratie

Hoogbegaafdheid, leerproblemen en INPP:

Het is niet omdat iemand hoogbegaafd is dat hij geen last kan hebben van leerproblemen. Dyslexie, dyscalculie, dysortografie, dysfasie, enz. komen regelmatig voor.

Hoogbegaafde kinderen leren anders dan gewone kinderen, ze maken een andere ontwikkeling door. Ze leren vaak door observerend te kijken, met hun verstand te beredeneren, zoeken naar oplossingen als het bvb. motorisch/lichamelijk nog niet lukt. Ze vergeten te oefenen. Hierdoor zien we vaak dat ze vroege ontwikkelingsfasen overslaan of niet goed door maken.

Wanneer de primitieve reflexen niet helemaal doorleefd worden, kan er een neuro-motorische onrijpheid ontstaan. De primitieve reflexen blijven nog nazinderen in het lichaam van een 7-jarige (of oudere) en de posturale reflexen ontwikkelen niet goed. Bij een neuro-motorische onrijpheid zien we vaak dat er zich leerproblemen en/of fysieke problemen voordoen.

Enkele symptomen of leerproblemen die gepaard gaan met neuro-motorische onrijpheid:

 • Moeite met stilzitten
 • Aandacht- en concentratie problemen
 • Slechte oog-handcoördinatie om te schrijven
 • Slechte oogbewegingen om te lezen
 • Moeite met rekenen of lezen of schrijven of spelling
 • Problemen met lateralisatie
 • Moeite met rechtop zitten aan een tafel
 • Moeizaam tijdsbesef en kloklezen
 • Automatisatie problemen bvb. bij maaltafels
 • Wagenziek, slecht evenwicht
 • Hyperactief / moe
 • Moeite met bal sporten
 • Onzeker, moeite met beslissingen nemen
INPP - Reflexintegratie

Wat zijn primitieve en posturale reflexen?

Primitieve reflexen zijn reflexen die bij de geboorte aanwezig zijn. Een reflex is een automatische reactie. De functie van deze reflexen is om de ontwikkeling en overleving van de baby te waarborgen. Normaal gesproken "groeien" deze reflexen uit het systeem als ze niet meer nodig zijn. Reflexen die niet verwerkt zijn, brengen allerlei symptomen met zich mee.

De posturale reflexen (houdingsreflexen) nemen het, als alles normaal verloopt, over van de primitieve reflexen.

Het hele verhaal van reflexen is een opeenvolging van mechanismen die gewoon bij ieder mens aanwezig zijn en zorgen voor motorische ontwikkeling in combinatie met de hersenontwikkeling. Doen, waarnemen, onthouden. Wat bij hoogbegaafde kinderen zo anders is, zijn de compensaties die zij al vroeg vertonen.

De motorische ontwikkeling start vanuit de hersenstam. Hoogbegaafde mensen hebben meer actieve hersenverbindingen dan andere mensen. Daardoor kunnen zij voor een probleem dat ze niet direct kunnen oplossen een omweg aanleggen. Je kunt van A naar B op een makkelijke manier. Als dit niet direct lukt omdat je motorisch/lichamelijk nog niet zo ver bent, maar je wil is wel al heel groot, dan zoek je een andere manier. Dan leg je een neurologische omweg aan.
Veel kinderen zie je op deze manier al heel jong compenseren, juist omdat ze de lat zo hoog leggen voor zichzelf. Zo leggen ze veel omwegen aan om te kunnen blijven presteren. Deze verbindingen zijn dan cognitief aangelegd, in de hogere hersenen, in plaats van motorisch, in de hersenstam. Zo zie je bvb. dat een kind dat wilt leren lopen of fietsen, gaat observeren hoe het moet en dan plots begint te fietsen of te lopen. Hierdoor slaan ze de oefenperiode over. In de motorische ontwikkeling wordt daarbij dus iets overgeslagen en niet geoefend, wat anderen wel doen. Hierdoor worden bepaalde verbindingen van de lagere naar de hogere hersenen niet versterkt. In principe kan dit wel, maar er wordt voor gecompenseerd en we zien geregeld dat het kind daar op een bepaald moment last van ondervindt.

Normaal moet een primitieve reflex in de eerste levensmaanden geoefend worden en na het eerste levensjaar geïnhibeerd zijn, om zo de posturale reflexen te laten ontwikkelen. Deze moeten aanwezig zijn voor 3,5 jaar en hebben we nodig voor een optimaal functioneren in het verdere leven.

INPP - Reflexintegratie

Wat is reflexstimulatie-/inhibitieprogramma bij INPP?

Een reflex stimulerend programma bestaat uit bepaalde fysieke, stereotype bewegingen die gedurende 10 tot 12 maanden ongeveer 5 tot 10 minuten per dag worden geoefend. Deze bewegingen zijn op een gedetailleerde kennis over reflexchronologie en normale kinderontwikkeling gebaseerd.
Uit onderzoek stelde men vast dat baby's in hun eerste levensjaar een reeks stereotype bewegingen maken. Bij INPP stelde men vast dat bepaalde bewegingspatronen die in de eerste levensmaanden worden uitgevoerd, een natuurlijke inhibitor van reflexen bevatten, en dat primitieve reflexen actief kunnen blijven als een kind deze bewegingen nooit in de juiste volgorde heeft uitgevoerd.
Met behulp van gestileerde oefenprogramma's, die dagelijks worden uitgevoerd, is het mogelijk de hersenen "een tweede kans" te geven, en zo te zorgen dat de reflexen in de juiste ontwikkelingsfasen worden uitgevoerd. Hierdoor kunnen fysieke, emotionele en schoolproblemen afnemen.
Dit programma werkt aan de reflexen maar ook op het evenwicht.

Primitieve en posturale reflexen in een notendop:

 • Tijdens het leven in de baarmoeder ontstaan de primitieve reflexen.
 • Primitieve reflexen huizen in de hersenstam, een zeer rudimentair deel van de hersenen.
 • Primitieve reflexen helpen het kind geboren worden en zouden aanwezig moeten zijn in een voldragen baby vanaf de geboorte.
 • Primitieve reflexen verdwijnen tijdens het eerste levensjaar door het steeds rijper worden van het brein.
 • Posturale reflexen komen op.
 • Posturale reflexen ontwikkelen zich gedurende de eerste 3,5 jaren en zorgen voor het automatiseren van bewegingen, (rechtopstaande) controle, evenwicht en houding.
 • Hoe meer primitieve reflexen er nog zijn, hoe meer er sprake is van NMI of neuro-motorische onrijpheid van het centraal zenuwstelsel.
 • Hoe meer primitieve reflexen er nog zijn, hoe minder een kind zijn volledig potentieel kan aanspreken.
 • Primitieve reflexen kan je eenvoudig testen, wat maakt dat je de evolutie in de ontwikkeling van een kind objectief kan opvolgen.
INPP - Reflexintegratie
naar boven