Lezingen


Er zijn verschillende onderwerpen waarover Thinos een lezing kan verzorgen bij u thuis, in de buurt of op uw school.
We organiseren ook geregeld huiskamerlezingen in onze eigen praktijkruimte, Plantinlaan 12, 2940 Putte-Stabroek.

Mogelijke onderwerpen:

Lezing hoogbegaafdheid

Lezing: "Wat is hoogbegaafdheid."

Wat hebben hoogbegaafde kinderen nodig?

Hoogbegaafdheid is meer dan het hebben van een hoge intelligentie. Hoogbegaafde kinderen voelen en denken op een andere manier, zij beleven de wereld op hun eigen wijze. Dit maakt dat de omgeving hun gedrag vaak niet begrijpt en kan afwijzen. De omgeving weet vaak niet hoe zij het kind het beste kunnen opvoeden/begeleiden.

Vaak heeft de buitenwereld een verkeerde kijk op wat hoogbegaafdheid is, denkt men dat hoogbegaafde kinderen het gemakkelijk hebben. In werklijkheid is dat vaak niet zo, we zien dat hoogbegaafden vaak last hebben van faalangst, perfectionisme, gaan onderpresteren, hooggevoelig zijn, ...

Door inzicht te krijgen in de denk- en belevingswereld van hoogbegaafde kinderen zal het makkelijker zijn ze te herkennen, te begrijpen en te begeleiden. Het zal duidelijker worden wat deze kinderen nodig hebben om goed in hun vel te zitten. Pas wanneer ze goed in hun vel zitten, zullen ze gaan leren en zich goed ontwikkelen.

Tijdens de informatieve lezing "Wat is hoogbegaafdheid?" zal Helena Schwind, jullie schetsen wat een hoogbegaafd kind anders maakt dan een gewoon kind en hoe we ze beter kunnen begrijpen en begeleiden. Ook zal er gelegenheid zijn om vragen te stellen.

Data, plaats en bijdrage: zie agenda.

Vooraf inschrijven, de plaatsen zijn beperkt.

Meer info: info@thinos.be.

naar boven

Lezing hoogbegaafdheid perfectionisme faalangst

Lezing: "Perfectionisme en faalangst."

Het komt zeer vaak voor dat hoogbegaafde kinderen last hebben van perfectionisme, faalangst, met uitstelgedrag of onderpresteren tot gevolg.

Misschien herken je het wel:

  • een kind dat zegt dat zij/hij het niet kan en toch met goede punten thuis komt
  • of bij wie de boeken in het rond vliegen omdat zij/hij niet weet hoe eraan te beginnen
  • of een kind dat gewoon geen boek open doet, als ik niet leer dan moet ik ook geen goede punten halen.

Faalangst kan op allerlei manieren naar buiten komen, vaak staan wij er niet bij stil hoe het een kind kan belemmeren in zijn ontwikkeling.

Tijdens de informatieve lezing "Perfectionisme en faalangst" zal Helena Schwind, jullie schetsen wat perfectionisme en faalangst zijn, hoe kinderen kunnen gaan vluchten in uitstelgedrag en kunnen gaan onderpresteren, zodat we deze kinderen beter kunnen begrijpen en begeleiden. Ook zal er gelegenheid zijn om vragen te stellen.

Data, plaats en bijdrage: zie agenda.

Vooraf inschrijven, de plaatsen zijn beperkt.

Meer info: info@thinos.be.

naar boven

Lezing hoogbegaafd hooggevoelig

Lezing: "Gevoelig hoogbegaafd."

Vaak ontstaan de vragen, twijfels en worstelingen van hoogbegaafde kinderen niet alleen vanuit een verhoogd IQ. Ze komen ook vanuit hun gevoeligheid, vanuit een verhoogd bewustzijn.

Tijdens de lezing staan we stil bij de gevoeligheden, wat ze met de kinderen doen, hoe we ze kunnen herkennen, hoe we ze kunnen helpen, enz.

Begeleiding: Helena Schwind, vzw Thinos.

Data, plaats en bijdrage: zie agenda.

Vooraf inschrijven, de plaatsen zijn beperkt.

Meer info: info@thinos.be.

naar boven

Lezing: "Sociale en emotionele ontwikkeling bij hoogbegaafde kinderen."

Tijdens deze lezing overlopen we een aantal kenmerken van hoogbegaafde kinderen. Hoe verloopt hun sociale en emotionele ontwikkeling?

Vaak wordt er wel gezien dat er een sociaal of emotioneel probleem is, zoals bvb. terug trekken, agressief gedrag, zich jong gedragen, aandacht trekken, onderpresteren,... Maar worden deze signalen wel juist geïnterpreteerd, waarom vertoont een kind dit gedrag?

Begeleiding: Helena Schwind, vzw Thinos.

Data, plaats en bijdrage: zie agenda.

Vooraf inschrijven, de plaatsen zijn beperkt.

Meer info: info@thinos.be.

naar boven