Meidenwerking


In onze ThinosHB groepen zitten vaak beduidend minder meisjes dan jongens. Nu is het geen feit dat er meer hoogbegaafde jongens dan meisjes bestaan. Volgens een Amerikaans onderzoek bestaan er net zoveel hoogbegaafde meisjes als jongens.

Hoogbegaafde meisjes gedragen zich vaak anders dan hoogbegaafde jongens. Meisjes passen zich snel en vaak makkelijk aan aan hun omgeving en leeftijdsgenoten (Silverman, 1993). Ze gedragen zich sociaal wenselijk en proberen te voldoen aan de verwachtingen van anderen. Op deze manier vinden/houden meisjes makkelijker vrienden en vriendinnen en dat vinden ze belangrijk. Omdat hoogbegaafde meisjes door dit gedrag snel als minder problematisch worden beschouwd krijgen ze vaak minder begeleiding en gaan ze sneller onderpresteren. Ze verdwijnen op deze manier uit beeld.

Onderzoeker Terman geeft aan dat meisjes een academische voorsprong hebben op jongens gedurende de leeftijd van 2,5 tot 14 jaar. Vanwege bovenstaande redenen ontwikkelen ze hun talenten vaak niet. Vriendschappen blijken belangrijker voor hen te zijn. Dat lijkt te maken te hebben met de verwachtingen van de maatschappij over de rol van vrouwen. We lijken te leven in een geëmancipeerde maatschappij, maar kleine signalen geven al snel een heel andere boodschap aan vrouwen. Hoogbegaafde meisjes pakken deze signalen ook op. Meisjes kijken daarnaast ook anders naar presteren dan jongens. Meisjes leveren liever prestaties met anderen samen. De weg naar de prestatie toe wordt dan vaak belangrijker gevonden dan de prestatie zelf.

Meisjes die vrouwelijke rolmodellen hebben die hoogbegaafd zijn en hoogbegaafd gedrag vertonen hebben hier minder problemen mee. Deze meisjes hoeven aan minder verwachtingen te voldoen vanuit hun omgeving. Zijn deze rolmodellen niet aanwezig in de directe omgeving, dan kun je deze meisjes wijzen op biografieën van succesvolle hoogbegaafde vrouwen. Thuis en op school kan er veel gedaan worden aan het vermijden van stereotype gedrag van de sexen. Moedig meisjes en jongens aan om kritisch na te denken over het beeld van vrouwen en mannen in de maatschappij en de media. Bekijk als opvoeder ook je eigen verwachtingen ten aanzien van jongens en meisjes eens kritisch. Laat hoogbegaafde meisjes regelmatig in contact komen met andere hoogbegaafde meisjes zodat ze hun zelfbeeld positief kunnen bijstellen.

GelukkigHBkids - Meidenmiddag

Om hoogbegaafde meisjes op weg te helpen organiseren wij met enige regelmaat een "meidenmiddag".
De meiden zijn vaak erg verbaasd over de hoeveelheid meisjes die ook hoogbegaafd zijn en naderhand krijgen we verschillende reacties van ouders terug dat de meisjes zo zijn opgeknapt van de middag.

Een meidenmiddag wordt begeleid door vrouwelijke GelukkigHB trainers, die als rolmodel fungeren voor de meisjes. Het sociale aspect speelt een grote rol tijdens de activiteiten die gedaan worden. Op een meidenmiddag organiseren we allerlei workshops, variërend van iets technisch tot een parfumcompositie maken tot een spel. Iedere meidenmiddag zal er wat anders uit komen te zien, maar is zeker afwisselend en niet tuttig. De dag is bedoeld voor hoogbegaafde meiden tussen de 5 en 12 jaar.

naar boven