Scholen


Hoe geven we op school een doelgerichte begeleiding aan hoogbegaafde kinderen?

Om je te helpen een antwoord te vinden op deze en andere vragen, gaan we bij Thinos graag met jou en je schoolteam op zoek naar de beste aanpak, specifiek voor jouw school en jouw kinderen. We hebben verschillende werkmethodes en hulpmiddelen ter beschikking.

Lezingen en workshops

Er zijn verschillende onderwerpen waarover Thinos lezingen of workshops kan verzorgen op school, voor het schoolteam en/of voor ouders:

  • Wat is hoogbegaafdheid?
  • Perfectionisme en faalangst.
  • Hoogbegaafd en hooggevoelig.
  • Wat is onderpresteren, hoe herkennen we dit?
  • Een onderwerp op aanvraag.

Meer info over onze lezingen en workshops.

naar boven

Begeleiding van hoogbegaafde kinderen

Kangoeroe of plusgroep klassen

Thinos kan een kangoeroe of plusklas in je school verzorgen of mee begeleiden.

In deze klassen worden kinderen, zoals ook in onze GelukkigHBkids-groepen, gestimuleerd om verantwoordelijkheid op te nemen voor hun eigen ontwikkeling. Hun creativiteit wordt hierdoor geprikkeld, de motivatie neemt toe en kinderen gaan meedenken, ideeën verzinnen en verbeteringen voorstellen.

De taak van ons als GelukkigHB-begeleider is de juiste omstandigheden creëren zodat kinderen dit proces durven aangaan. Dit vraagt van ons dat we weten en aanvoelen hoe de denk- en belevingswereld van het hoogbegaafde kind er uit zien. Door ons hierop te richten zijn we in staat om het kind te helpen met het hervinden van zijn passie en doel.

Lees meer over onze GelukkigHbkids-groepen.

naar boven

Begeleiding van hoogbegaafde kinderen

Ondersteuning en begeleiding

Thinos kan de begeleiders een individuele en/of team begeleiding bieden om zo hoogbegaafde kinderen op school te ondersteunen.

Wat zijn de noden van het kind, hoe kan je als begeleider hier op inspelen en samen met het kind op pad gaan zodat het geboeid blijft.

Een hoogbegaafd kind dat slecht in zijn vel zit kan gedragingen vertonen die passen bij bv. ADHD of ASS.

Ook kunnen onderliggende problematieken verdoken blijven. Hoogbegaafde dyslectici zijn bijvoorbeeld moeilijk te diagnosticeren. Ook andere leerstoornissen kunnen lang verborgen blijven omdat de hoge intelligentie een groot deel kan opvangen.

Het gebeurt daarom dat hoogbegaafde kinderen een diagnose krijgen die niet bij hen past.
Soms is de diagnose wél terecht, maar dan hebben ze een andere vorm van hulp nodig dan andere kinderen met een zelfde diagnose.

naar boven

Hulpmiddelen

Rineke Derksen, directeur van "GelukkgHB", heeft enkele boeken geschreven en spellen ontworpen die een waardevolle hulp zijn voor wie op zoek is naar meer informatie over een doelgerichte begeleiding aan hoogbegaafde kinderen.

Ontdek onze boeken en spellen.

naar boven