Ouders


Oudercursus Hoogbegaafd Thuis

Opvoeders van hoogbegaafde kinderen staan vaak voor bijzondere dilemma's en taken. De oudercursus ‘Hoogbegaafd Thuis’ geeft inzichten en tips over de opvoeding van je hoogbegaafde kind. In deze cursus krijg je wetenschappelijke onderbouwde informatie, verweven met praktische toepassingen.

De cursus ‘Hoogbegaafd Thuis’ is bedoeld voor ouders/opvoeders van hoogbegaafde kinderen in de lagere school. In de cursus wordt op een constructieve manier gewerkt aan positieve veranderingen en aanvullingen in de opvoeding.

Per cursus nemen maximaal 8 deelnemers deel, hierdoor blijft persoonlijke aandacht voor alle deelnemers gewaarborgd en is er ruimte voor het uitwisselen van ervaringen. Naast de praktische coaching is de cursus een middel tot zelfreflectie, visie-ontwikkeling en groei.

De volgende onderwerpen komen onder meer aan bod:

  • Basiskennis hoogbegaafdheid
  • Acceptatieprocessen
  • Positief labelen
  • Gevoelig hoogbegaafd zijn
  • Verschil tussen begaafdheid en hoogbegaafdheid
  • Communiceren met hoogbegaafde kinderen
  • Omgaan met perfectionisme, faalangst, onderpresteren
  • Communiceren met derden over je kind
Oudercursus hoogbegaafd thuis

De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten van 2 uur. Tussen de bijeenkomsten zit een aantal weken tijd, zodat er ruimte is om opgedane kennis om te zetten.
U ontvangt bij de start van de cursus een cursusmap. Elke bijeenkomst wordt deze aangevuld met verdere informatie.

De oudercursus wordt gegeven op een doordeweekse avond van 20u tot 22u.

Data: zie agenda.
Voor inschrijvingen en info - Helena Schwind - gsm: 0486/68.44.15 - mail: info@thinos.be

naar boven

Begeleiding en adviesgesprek

Als ouder heb je soms nood aan individuele begeleiding of het advies van een specialist.
Aarzel niet om ons hiervoor te contacteren:
Helena Schwind - gsm: 0486/68.44.15 - mail: info@thinos.be

naar boven

Inloopochtend

Elke derde dinsdagochtend van de maand organiseren we een inloopochtend.
Heb je vragen over je (vermoedelijk) hoogbegaafde kind, of wil je gewoon even praten met anderen over jouw ervaringen met je hoogbegaafde kind(eren), dan ben je vrijblijvend welkom.
Een afspraak is niet nodig, de koffie of thee zullen klaar staan!

Data: zie agenda
Meer info: info@thinos.be

naar boven