Privacyverklaring


  Bij vzw Thinos vinden we uw privacy erg belangrijk.
  We zorgen er dan ook voor dat de persoonsgegevens die u met ons deelt zorgvuldig worden behandeld.
  In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we dat doen. Heeft u hier vragen over, dan helpen we u graag! U kunt ons bereiken via info@thinos.be.

  Wat is "AVG"?

  AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze wetgeving is ook gekend onder de naam GDPR of General Data Protection Regulation. Ze geldt voor alle entiteiten en personen die persoonsgegevens van Europese burgers verwerken. De AVG is van toepassing vanaf 25 mei 2018.

  Wat zijn "persoonsgegevens"?

  Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle informatie waarmee je een persoon kan identificeren. Het gaat dus over onder andere: naam, adres, telefoon, e-mail, foto, enz.

  Welke persoonsgegevens verwerken wij?

  We registreren de contactgegevens van de personen die ons contacteren of die zich inschrijven voor één van onze activiteiten. Het gaat hierbij enkel om gegevens die deze personen ons zelf verstrekken.
  U kan onze website bezoeken zonder hiervoor persoonlijke informatie te moeten doorgeven. Om de prestaties en de werking van onze website te analyseren gebruiken wij Google Analytics. De gegevens die we hierin verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld.

  Waarom en hoe worden deze gegevens opgeslagen?

  Wij slaan deze gegevens op met volgende doeleinden:

  • Om u een zo goed mogelijke dienstverlening te garanderen en u op de hoogte te houden van ons aanbod.
  • Om een correcte opvolging van uw dossier mogelijk te maken, bvb wanneer u zich na een periode van afwezigheid weer voor een activiteit inschrijft.
  • Zodat wij u kunnen contacteren wanneer er eventueel een last-minute wijziging aangebracht zou worden in een programma waar u zich voor inschreef.
  • Voor het analyseren van uw gedrag op de website van vzw Thinos teneinde daarmee de website te verbeteren.
  • Vzw Thinos verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belasting- of BTW-aangifte bvb.

  Teneinde uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen zorgen wij er voor dat onze software up-to-date gehouden wordt en veranderen wij geregeld onze toegangscodes. Onze papieren archieven worden opgeslagen achter slot en grendel.
  Vzw Thinos zal uw gegevens niet delen met derden tenzij wij daar wettelijk toe verplicht worden of u daar uitdrukkelijk uw toestemming voor geeft. Ze worden enkel opgeslagen voor intern gebruik.

  Wat zijn uw rechten?

  • Recht op inzage: U kunt uw persoonsgegevens die vzw Thinos gebruikt raadplegen en informatie vragen over de gegevensverwerking.
  • Recht op verbetering: U kunt uw persoonsgegevens laten verbeteren of aanvullen.
  • Recht op vergetelheid: U hebt het recht om door ons "vergeten" te worden. Dit wil zeggen dat u ons kan vragen om uw gegevens uit onze bestanden te wissen. Alle gegevens die we wettelijk niet langer dienen te bewaren zullen dan uit onze bestanden verwijderd worden.

  Dit zijn de meest courante rechten. Voor een volledige lijst verwijzen we naar de wettelijke tekst van deze Europese verordening, zie hoofdstuk III.
  Om één van deze rechten te laten gelden, volstaat het om ons te contacteren via e-mail op het volgende adres: info@thinos.be.

  Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

  Vzw Thinos bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan de verplichte wettelijke termijn of, indien een dergelijke verplichte wettelijke termijn niet van toepassing is, niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doelstellingen waarvoor uw persoonsgegevens werden verkregen.

  En tenslotte...

  Vzw Thinos neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@thinos.be.

  Onze gegevens

  Thinos vzw
  Plantinlaan 12
  2940 Putte-Stabroek
  België
  e-mail: info@thinos.be
  Tel.: +32 (0)486 68 44 15

  Ondernemingsnummer: BE478037576

  naar boven