ThinosHB-groepen


ThinosHB is een groep voor hoogbegaafde kinderen waar zij elkaar kunnen ontmoeten en professioneel begeleid worden om een stabiel en gelukkig persoon te worden.

Bij ThinosHB-groepen worden kinderen gestimuleerd om verantwoordelijkheid te nemen over hun eigen ontwikkeling. Hierdoor wordt de creativiteit geprikkeld, neemt de motivatie toe en gaan kinderen meedenken, ideeën verzinnen en verbeteringen voorstellen.

De taak van ons als coachende begeleiders is faciliteren en veilige omstandigheden creëren zodat kinderen dit proces durven aangaan. Dit vraagt van ons dat we weten en aanvoelen hoe de denk- en belevingswereld van het hoogbegaafde kind eruit ziet en nog specifieker van het individu voor ons. Door ons hierop te richten zijn we in staat om het kind te helpen met het hervinden van zijn passie en doel.

Ieder kind ontwikkelt in zijn eigen tempo, op zijn eigen wijze, met eigen doelen. Bij ThinosHB-groepen wordt dit als leidraad genomen, waardoor ieder kind de kans krijgt om zich te ontwikkelen zoals het bij hem/haar past.

Ouders en ThinosHB-begeleiders functioneren altijd als team om het welzijn en de ontwikkeling van het kind goed te begeleiden.

Toelating

Een IQ score is niet betrouwbaar genoeg bevonden om te worden gebruikt als een toelatingseis (zie ook ons artikel over hoogbegaafdheid en IQ). Bij ThinosHB-groepen hanteren we daarom geen strikte grens van IQ score 130 als norm voor hoogbegaafdheid. We nemen bij ieder kind een intake af waarbij we naast observatie en een screening op gedrags- en zijnskenmerken, goed luisteren naar het verhaal dat ouders ons vertellen over de ontwikkeling van hun kind.

ThinosHB-groepen

Er zijn ThinosHB groepen voor kinderen van verschillende leeftijden.
Data en uren vind je in onze agenda

Lees ook het artikel over Thinos hoogbegaafd in Gazet van Antwerpen.

Voor inschrijvingen en info - Helena Schwind - gsm: 0486 684415 - mail: info@thinos.be

naar boven