Meer over VZW Thinos


VZW Thinos werd opgericht in Kapellen bij Antwerpen op 12-04-2002.

In onze statuten vind je een korte samenvatting van onze doelstellingen:

  • Het bevorderen van een levenshouding waarbij gezondheid (zowel fysisch als psychisch) en duurzaamheid centraal staan;
  • Het ontwikkelen van creativiteit en kunstzinnigheid van kinderen en volwassenen;
  • Het stimuleren van de actieve natuurbeleving bij kinderen en volwassenen.

De hoofdbrok van onze activiteiten bestaat uit het begeleiden van hoogbegaafde kinderen en het informeren en begeleiden van ouders en scholen. Wij werken vanuit een holistische visie waarbij we het hoogbegaafde kind niet enkel benaderen vanuit de invalshoek van zijn intelligentie, maar waarbij we ook de sociale, emotionele en creatieve aspecten van zijn persoonlijkheid ten volle tot ontwikkeling willen laten komen. Op die manier willen we hen op een gezonde manier helpen om evenwichtige en gelukkige mensen te worden.

GelukkigHB - Omgaan met gevoelens

Wij werken volgens de methode uitgewerkt door Rineke Derksen en Martin Snijders van GelukkigHB te Zwolle, Nederland. Momenteel zijn er slechts 2 licentiehouders van GelukkigHB Groepen in Vlaanderen, waaronder VZW Thinos. Onze praktijk bevindt zich in Putte-Stabroek, ten noorden van Antwerpen.

GelukkigHB-Groepen-licentiehouder

Op geregelde tijdstippen oganiseren we opendeurdagen en lezingen om u toe te laten kennis te maken met onze werking.
Neem een kijkje op onze agenda voor de eerstkomende data.

Lees ook het artikel over Thinos hoogbegaafd in Gazet van Antwerpen.

naar boven